×

HOW TO GET SUPPORT

1 Contact our expert personel
2 Problem Detection and Analysis
3 Permanent Solutions

If you still have problems, please let us know, by sending an email to info@nationalkeep.com . Thank you!

WORK HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

ISO/IEC 27701 KBYS

Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı

Deneyimli Baş Denetçilerimiz Danışmanlığında Eğitim Danışmanlık Belgelendirme

National Keep ISO 27701 KBYS ve KVKK Süreçleri Birlikte

ISO/IEC 27701

Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı

PREV
NEXT

ISO 27701

National Keep olarak, yönettiğimiz süreçler sayesinde artık ISO 27701 Kişisel Verileri Koruma uygulalarınızı tek merkezden yönetebilir eğitimlere katılabilir, denetimlerinizi en hızlı şekilde aynı zamanda en az uygunsuzlukla sonuçlandırabilirsiniz.

ISO / IEC 27701 Uygulayıcı Eğitimleri:

Kim katılmalı?

Gizlilik ve veri yönetimine katılan yöneticiler ve danışmanlar,

KVKK Danışmanları ve Hukuk Danışmanları

Gizlilik Bilgi Yönetim Sisteminin uygulanmasında uzmanlaşmak isteyen uzman danışmanlar

Organizasyonlardaki Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerden (PII) sorumlu ve sorumlu kişiler

Veri gizliliği politikaları ve hukusal gereksinimlerine uyumu sağlamaktan sorumlu kişiler

PIMS ekip üyeleri

ISO / IEC 27701 Uygulayıcı Eğitimleri İçeriği

1.gün

ISO / IEC 27701'e giriş ve PIMS'in başlatılması

Eğitim kursu hedefleri ve yapısı

Standartlar ve düzenleyici çerçeveler

Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi (PIMS)

Bilgi güvenliği ve gizliliğinin temel kavram ve ilkeleri

PIMS uygulamasının başlatılması

ISMS kapsamının analizi ve Uygulanabilirlik Beyanı

PIMS kapsamı

Yönetim onayı

Gizlilik Politikası

Gizlilik riski değerlendirmesi

 

2. gün

PIMS uygulamasının planlanması

Gizlilik etki değerlendirmesi

PIMS Uygulanabilirlik Beyanı

Dokümantasyon yönetimi

Kontrol seçimi

Kontrollerin uygulanması

 

3 gün

Bir PIMS Uygulama

Kontrollerin uygulanması (devamı)

PII kontrolörlerine özgü kontrollerin uygulanması

PII işlemcilere özgü kontrollerin uygulanması

 

4. gün

PIMS izleme, sürekli iyileştirme ve sertifikasyon denetimi için hazırlık

Farkındalık, eğitim ve iletişim

İzleme, ölçüm, analiz, değerlendirme ve yönetim incelemesi

İç denetim

Uygunsuzlukların tedavisi

Devamlı gelişim

Sertifika denetimine hazırlanma

Sertifikasyon süreci ve eğitim kursunun kapatılması

 

5. gün

Sertifika Sınavı

Eğitim Ücreti : 1000 $,

Ön Şart : Yok

ISO / IEC 27701 Baş Denetçi Eğitimleri:

• Kim katılmalı?

Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi (PIMS) sertifika denetimlerini gerçekleştirmek ve yönetmek isteyen denetçiler

PIMS denetim sürecine hakim olmak isteyen yöneticiler veya danışmanlar

PIMS gerekliliklerine uyumu korumaktan sorumlu kişiler

PIMS denetimine hazırlanmak isteyen teknik uzmanlar

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin Korunmasında Uzman Danışmanlar (PII)

ISO / IEC 27701 Baş Denetçi Eğitimleri İçeriği

 1.gün

Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemine (PIMS) ve ISO / IEC 27701'e Giriş

Eğitim kursu hedefleri ve yapısı

Standartlar ve düzenleyici çerçeveler

Sertifikasyon süreci

Temel bilgi güvenliği ve gizlilik kavram ve ilkeleri

 Gizlilik bilgi yönetim sistemi (PIMS)

 

2. gün

Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

Temel denetim kavramları ve ilkeleri

Denetimde trendlerin ve teknolojinin etkisi

Kanıta dayalı denetim

Risk bazlı denetim

Denetim sürecinin başlatılması

Aşama 1 denetimi

 

3 gün

Yerinde denetim faaliyetleri

Aşama 2 denetimi için hazırlıklar (yerinde denetim)

Aşama 2 denetimi

Denetim sırasında iletişim

Denetim prosedürleri

Denetim test planları oluşturma

 

4. gün

Denetimin kapatılması

Denetim bulgularının ve uygunsuzluk raporlarının hazırlanması

Denetim belgeleri ve kalite incelemesi

Denetimin kapatılması

Eylem planlarının denetçi tarafından değerlendirilmesi

İç denetim programını yönetme

Eğitim kursunun kapatılması

 

5. gün

Sertifika sınavı

 

Eğitim Ücreti : 1500 $

Ön Şart : ISO 27001 Baş Denetçilik Belgesi

TOP