×

HOW TO GET SUPPORT

1 Contact our expert personel
2 Problem Detection and Analysis
3 Permanent Solutions

If you still have problems, please let us know, by sending an email to info@nationalkeep.com . Thank you!

WORK HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Siber Saldırı Tehditi Altında mısınız ?

National Keep; siber güvenliği bütünsel bir süreç yönetimi olarak gören “Siber Güvenlik Olgunluk Modeli”ni benimsemekte ve müşterilerine bu yaklaşımla hizmet vermektedir

Siber Güvenlik Olgunluk Seviyesi Modeli

National Keep “Siber Güvenlik Olgunluk Seviyesi Modeli” Hizmetleri

“Siber Güvenlik Olgunluk Seviyesi Modeli” Nedir?

Günümüzde kurum ve kuruluşlar, siber tehdit ve risklere karşı kendi sistem altyapılarında farklı katmanlarda siber güvenlik çözümleri kullanmakta, ayrıca dönem dönem sistemlerinde olabilecek güvenlik açıkları ve zafiyetleri tespit ederek önlem almak maksadıyla sızma testleri yaptırmaktadırlar.

Ancak güvenlik cihazlarına ve rutin sızma testlerine dayalı bir siber güvenlik algısı, birçok kurum ve kuruluşu siber saldırılara karşı korumada yetersiz kalmada, hatta bazen tersine sahte bir güvenlik duygusu yarattığı için o kurum ve kuruluşu siber saldırılara karşı daha hassas hale getirmektedir. Oysa siber güvenlik, insan ve cihazın içinde yer aldığı her işlem ve adımı kapsayan bir süreç yönetimidir.

National Keep; siber güvenliği bütünsel bir süreç yönetimi olarak gören “Siber Güvenlik Olgunluk Modeli”ni benimsemekte ve müşterilerine bu yaklaşımla hizmet vermektedir.

Amacımız kurum ve kuruluşun;

  • Organizasyon
  • İşletim Güvenliği
  • Ağ Güvenliği
  • Sistem Temini
  • Olay Yönetimi

ana başlıkları altında siber güvenlik resmini ortaya çıkarmak ve hazırlamış olduğumuz 500’den fazla kontrol maddesinin büyülteciyle kurumun kendini değerlendirmesine bir kılavuz sağlamaktır.

National Keep olarak; “Siber Güvenlik Olgunluk Seviyesi Modeli” danışmanlığını, ISO 27001 ve Sızma Testi hizmeti verdiğimiz müşterilerimize tamamlayıcı bir hizmet olarak sunmaktayız. Böylelikle müşterilerimizin sadece sistem altyapısının değil, tüm süreçlerinin siber güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamaktayız.

TOP