Kalite Politikası

Kalite Politikası

NATIONAL KEEP NK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kurumumuz Üst Yönetimi, aşağıdakileri yerine getirerek KYS ile ilgili liderlik ve taahhüdünü göstermektedir.

Bu doğrultuda Kurumumuz Üst Yönetimi:

 • Politika ve hedeflerin Kalite Yönetim sistemi için oluşturulmasını ve Kurumumuzun stratejik yönelimi ile uyumlu olmasını sağlamakta,
 • KYS şartlarının Kurumumuzun iş süreçlerine entegrasyonu için çaba harcamakta,
 • KYS için ihtiyaç duyulan personel, finansal, teknolojik ve bilgi kaynaklarının bulunmasını sağlamakta,
 • Yapılan toplantı, eğitim, panel vb. her fırsatta etkili bir KYS önemine vurgu yapmakta ve KYS şartlarına üst düzeyde uymakta,
 • KYS’nin hedeflenen sonuçları elde etmesi için çalışmakta,
 • Çalışanları ve ilgili tarafları KYS’nin etkinliğine katkıda bulunmaları için yönlendirmekte ve desteklemekte,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Sektörümüz için kaliite ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmekte ve Yönetimin görevlendirdiği diğer yöneticilerin çalışmalarını desteklemektedir.
 • Üst yönetim KYS’nin uygulanmasındaki yükümlülüğünün gereğini, 
 • Bir KYS politikası belirleyerek,
 • Kalite Yönetim Sistemi Hedeflerinin İlgili Bilgi Güvenliği Planlarında belirlenmesini sağlayarak,
 • KYS Yönetimi için Görevleri, Sorumlulukları ve Yeterlilikleri belirleyerek ve
 • KYS’nin uygulanmasında ve devam ettirilmesinde tanımlanacak olan doğru yetki ve yeterliliğe sahip KYS Yönetim temsilcisi atayarak yerine getirmektedir.

Kurumumuz Üst yönetiminin KYS ile ilgili temel görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak, riskleri kabul etme ve kabul edilebilir risk seviyeleri için kriterler tanımlama,
 • İş Sürekliliği Prosedürüne uygun olarak, uygulama ve test etme/tatbikatlara aktif bir şekilde katılma,
 • KYS’nin İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak iç denetimlerinin yapılmasını sağlamak,
 • KYS’nin YGG Prosedürüne uygun olarak yönetim gözden geçirmelerini yürütmek ve
 • KYS (Kalite) performansının geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek süreç risklerinin azaltılmasını taahhüt etmektedir.
 • KYS politikası, KYS performansını güvence altına almak amacıyla kuruluşun yaygın dış kaynaklı prosesleri ve yüklenicileri üzerinde etkin kontrol sağlamak için uygulanmaktadır.

Bu bağlamda National Keep NK Bilişim Teknolojileri KYS Kapsamı : 

SİBER GÜVENLİK VE SIZMA TESTİ HİZMETLERİ İLE  BU HİZMETLERE İLİŞKİN YAZILIM PROJELERİ TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, SATIŞ SONRASI EĞİTİM, TEST ,DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİDİR’’

Murat Kalafatoğlu

Genel Müdür

02.01.2022